ES projektai2022-04-15T09:49:57+00:00

ES projektai

Restoranų klientų savitarnos sprendimo sukūrimas ir diegimas

UAB „Deliteka“ nuo 2021 m. rugsėjo mėn. įgyvendina projektą, kurio tikslas – sukurti ir įdiegti savitarnos sprendimą įmonės restoranų klientams.

Projekto rezultatas – bus sukurta savitarnos sprendimo programinė įranga. Šis savitarnos sprendimas bus integruotas su įmonės naudojama sandėlio valdymo sistema. Taip pat veiklos rezultatas bus savitarnos sprendimo įdiegimas ir sukonfigūravimas ir bus užtikrinta programinės įrangos priežiūra 36 mėn. nuo jos įdiegimo.

Mūsų įmonė, optimaliai išnaudodama laiką ir resursus, įgyvendins projektą maksimaliai siekdama projekte numatytų ir užsibrėžtų tikslų bei rezultatų.  

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto pavadinimas – Restoranų klientų savitarnos sprendimo sukūrimas ir diegimas

Projekto vykdytojas: UAB „Deliteka“

Projekto vykdymo pradžia: 2021 m. rugsėjo 10 d.

Projekto vykdymo pabaiga: 2022 m. rugpjūčio 24 d.